กระจกเงาเล่าเรื่อง

ปัญหา "คนไร้ที่พึ่ง" ในระบบคุ้มครองของรัฐ

"57 บาท ต่อคนต่อวัน" นี้คืองบประมาณที่รัฐจ่ายให้เพื่อดูแลกลุ่มคนที่เรียกว่า ෳคนไร้ที่พึ่ง෴ ตาม พรบ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (สถานสงเคราะห์) ของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอเพียงส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อพูดกับลูกเป็นครั้งสุดท้าย

ถึงตายไปแล้ว ก็ขอให้ได้เห็นศพ อย่างน้อยให้ได้เห็นกระดูกเขา ได้เอากระดูกเขากลับบ้าน

สะท้อนปัญหาของรัฐผ่านวงจรชีวิต "ผู้ป่วยจิตเวช"

10 กว่ารอบได้แล้ว ที่เคสนี้วนเวียน​เข้าออกระหว่างข้างถนนและโรงพยาบาล​จิตเวช 10 กว่าเหตุ ที่เคสนี้ก่อขึ้นและตำรวจต้องมาควบคุม​ตัวนำส่งโรงพยาบาล


<< Back Page [3] Next >>