กระจกเงาเล่าเรื่อง

"สดชื่น​สถาน" พื้นที่นี้เพื่อคนไร้บ้าน

คนไร้บ้าน​ คือคนที่ออกมาจากบ้าน​ การออกมาจึงเป็นเรื่องเลวร้าย แต่การ​ออกมาอีกเช่นกันที่นับเป็นเรื่องดี​ คือการออกมาจากความเป็นคนไร้บ้านนั่นเอง

TIP Smart Assist "ผู้นำส่ง" ความช่วยเหลือสู่ผู้เดือดร้อน

ในเวลาที่เครื่องผลิตออกซิเจน กำลังรอส่งออกไปบ้านผู้ป่วย ข้าวสารอาหารแห้ง รอคิวส่งไปครอบครัวที่เดือดร้อน ช้ากว่านั้นก็อาจหมายถึงชีวิต หรือความลำบากที่ยาวนานขึ้น

ปัญหา "คนไร้ที่พึ่ง" ในระบบคุ้มครองของรัฐ

"57 บาท ต่อคนต่อวัน" นี้คืองบประมาณที่รัฐจ่ายให้เพื่อดูแลกลุ่มคนที่เรียกว่า ෳคนไร้ที่พึ่ง෴ ตาม พรบ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (สถานสงเคราะห์) ของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


<< Back Page [2] Next >>